Archive for the ‘03 Lukiokoulutus’ Category

3. LUKIOKOULUTUS

19.11.2010

EDIT 25.11.2010:

Viime vuosikymmeninä on myös lukioissa investoitu voimakkaasti laitteisiin ja verkkoyhteyksiin, mutta pedagogiikka ja koulun toimintakulttuuri ei ole juurikaan muuttunut. Opiskelijat ovat tottuneet uudenlaiseen elämänrytmiin ja elämäntapoihin, joista merkittävällä osalla lukion opettajakuntaa ei ole omakohtaista kokemusta.

– Kuinka hyvin opettaja pystyy hyödyntämään opiskelijan käyttämää teknologiaa, joka ei ole sama kuin opettajan teknologia?

Nykyinen diginatiivi sukupolvi elää ympäristössä, josta monilla ”kokeneilla” lukion opettajilla ei siis ole omakohtaista kokemusta. Sosiaalinen media on mainio työväline esimerkiksi prosessinomaiseen työskentelyyn.

– Miten voimme ohjata näiden välineiden käyttöä opiskelussa?

Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen kehittämistyöryhmän toimenpide-ehdotuksessa kiinnitetään erityistä huomiota tieto- ja viestintätekniikan käyttöön (muun muassa tieto- ja viestintätekniikan käyttö ylioppilastutkinnossa). Tämä edellyttää pikaista opetuksen uudistamista siten, että tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään sekä opetuksessa että opiskelijan oppimisen arvioinnissa.

-Miten lukioväki ottaa tämän haasteen vastaan?

Mainokset