Posts Tagged ‘lukio’

3. LUKIOKOULUTUS

19.11.2010

EDIT 25.11.2010:

Viime vuosikymmeninä on myös lukioissa investoitu voimakkaasti laitteisiin ja verkkoyhteyksiin, mutta pedagogiikka ja koulun toimintakulttuuri ei ole juurikaan muuttunut. Opiskelijat ovat tottuneet uudenlaiseen elämänrytmiin ja elämäntapoihin, joista merkittävällä osalla lukion opettajakuntaa ei ole omakohtaista kokemusta.

– Kuinka hyvin opettaja pystyy hyödyntämään opiskelijan käyttämää teknologiaa, joka ei ole sama kuin opettajan teknologia?

Nykyinen diginatiivi sukupolvi elää ympäristössä, josta monilla ”kokeneilla” lukion opettajilla ei siis ole omakohtaista kokemusta. Sosiaalinen media on mainio työväline esimerkiksi prosessinomaiseen työskentelyyn.

– Miten voimme ohjata näiden välineiden käyttöä opiskelussa?

Opetus- ja kulttuuriministeriön lukiokoulutuksen kehittämistyöryhmän toimenpide-ehdotuksessa kiinnitetään erityistä huomiota tieto- ja viestintätekniikan käyttöön (muun muassa tieto- ja viestintätekniikan käyttö ylioppilastutkinnossa). Tämä edellyttää pikaista opetuksen uudistamista siten, että tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään sekä opetuksessa että opiskelijan oppimisen arvioinnissa.

-Miten lukioväki ottaa tämän haasteen vastaan?

Mainokset

7. SIMULOINTI JA DIGITAALISET OPPIMATERIAALIT

19.11.2010

Kustantajat ovat lähteneet kiitettävästi tuottamaan uudenlaista digitaalista oppimateriaalia verkkoon erityisesti perusopetukseen ja jonkin verran myös lukiokoulutukseen. Mutta mistä saadaan oppimateriaalia ammatilliseen koulutukseen? Virtuaalikouluhankkeen aikana syntyi ammatillisissa oppilaitoksissa jonkin verran materiaalia, mutta monet niistä ovat hävinneet yhteisestä käytöstä linkkien sulkeuduttua. Materiaalit olivat pääasiassa erilaisia harjoitustehtäviä tai vastaavia. Paljon laitettiin myös perinteistä kirjallista materiaalia ilmaiseksi verkkoon, minkä sittemmin väitettiin vähentäneen joidenkin oppikirjojen menekin alle kustannusrajan. Koulutuspäivillä esitellään aina hienoja tuotteita kuten simulaatioita ja virtuaaliympäristöjä, jotka on kehitetty erilaisissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa melkoisella rahamäärällä. Ovatko nämä ainoat tavat saada uutta digitaalista materiaalia ammatilliseen koulutukseen? Voitaisiinko laadukasta materiaalia tuottaa ja levittää yhteisöllisesti uusia sosiaalisen median välineitä käyttäen? Uuden innovatiivisen ja interaktiivisen digitaalisen materiaalin suunnittelu ja tuottaminen ovat kuitenkin erikoisosaamista vaativa laji. Vaikka materiaalia tehtäisiinkin oppilaitoksissa, niin laadun turvaamiseksi suunnittelijat tarvitsevat koulutusta, tukea ja rahallista korvausta ylimääräisestä työpanoksestaan. Kuitenkin pienimuotoisellakin digitaalisella materiaalilla voidaan havainnollistaa, auttaa ymmärtämään syvällisesti ja innostaa tutkivaan oppimiseen myös ammatillisessa koulutuksessa. Koska resursseja ei ole rajattomasti, kohteet on vain valittava huolella.

Ella Kiesi