Posts Tagged ‘opetus’

6. MEDIAKASVATUS

19.11.2010

Nuorten arjen ja koulun kulttuurin etääntyminen huolettaa monia. Tutkimustenkin mukaan opettajien ja oppilaiden tekstimaailmat ovat kaukana toisistaan. Koulun toiminta ja menetelmät eivät kosketa oppilaita, eikä opetuksessa hyödynnetä nuorten mediakulttuuriin kuuluvaa osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Monet opettajat näkevät nuorten median käytön edelleen toisarvoisena ajanhukkana ja viihteenä. Onkin vaara, että koulu syrjäytyy oppilaiden elämästä. Toisaalta työelämäkin edellyttää mediakulttuurin toimintatapoja – tehtävien samanaikaista ”moniajoa”, valmiutta joustavuuteen, persoonan ja tunteiden peliin panemista.

Pitääkö todella paikkansa, ettei nuorten media-arki näy opetuksessa? Eivätkö monilukutaitoiset oppilaat saa oppia itselleen luontaisella tavalla koulussa? Jos näin on, miten koulun ja mediakulttuurin vuoropuheluun sitten vihdoin päästäisiin? Mitä pitäisi tehdä, jotta mediakulttuuri mieluummin yhdistäisi kuin erottaisi koulussa? Miten oppilaiden vapaa-aikana hankkima tieto ja taito tulisivat osaksi opetussuunnitelmaa, opetusta ja aikamme yleissivistystä? Miten mediaympäristössä tapahtuva oppilaiden toimijuus ja tiedon tuottaminen siirtyisi kouluun? Vai onko vastakkainasettelu väistämätöntä, ja meidän pitää vain alistua siihen, että opettajat ja oppilaat elävät eri planeetoilla?

Mikko Hartikainen ja Pirjo Sinko

Mainokset

9. TIETOHALLINTO OPETUSTA TUKEMASSA

19.11.2010

Onko kyseessä tietohallinto vai tietopalvelu? Tietohallinnon tehtävä on epäkiitollinen. Harvoin, jos koskaan, saa kuulla kiitoksia silloin kuin asiat sujuvat moitteettomasti. Mutta entäs jos tuleekin ongelmia, kone jumiutuu, ohjelmia ei saa asennella itse, kaapelit ovat hukassa ja salasanojankin pitäisi muistaa. Kuulostaako tutulta?

Kaikesta huolimatta tietohallinto kuitenkin palvelee. Mutta onko palvelu sitä, mitä nimenomaan kouluissa tarvitaan? Jos opettaja haluaa miniläppärin ja saa ison pöytäkoneen tai vaihtoehtoisesti kynän ja paperia, voisi puhua kommunikaatiokuilusta. Eihän sitä oikeasti ole, eihän? Tämähän oli kuvitteellista?

Opettajien ja oppilaiden tarpeet poikkeavat usein hyvinkin paljon tavallisen toimistotyöläisen tarpeista, ainakin palvelun nopeuden suhteen. Opettaja ei voi odottaa kuutta tai kahtatoista tuntia palvelua, vaan tarvitsee avun heti, jos oppitunti on meneillään.
Opettaja on opettamisen ammattilainen ja tietohallinto tietotekniikan. Kohtaavatko nämä osaamisalueet toisensa?

Kaisa Vähähyyppä

11. ARVIOINTI JA KOKEET TIETOVERKOSSA

19.11.2010

Arviointi ohjaa vahvasti opettajan ja opiskelijan toimintaa koulussa. Perinteinen koe mittaa paljolti ulkoa oppimisen kykyä ja suuntaa helposti pinnalliseen opiskeluun. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö ei ole edennyt Suomessa toivotusti paljolti senkään vuoksi, koska opetuksessa on pidetty sitkeästi kiinni perinteisistä oppimisen arviointimenetelmistä. Olisiko vihdoinkin syytä siirtyä tiedollisen oppimisen testauksesta kohti enemmän tulevaisuuden taitojen ja valmiuksien mittaamista ja niiden arviointimenetelmien kehittämistä? Miten tieto- ja viestintätekniikkaa voisi hyödyntää jatkossa arvioinnissa? Voisiko esimerkkinä olla Tanska, jossa jo 1990-luvulta lähtien on lähdetty rohkeasti uudistamaan opetusta ja arviointia tvt:n mahdollisuuksia hyödyntäen?

Kimmo Koskinen