Posts Tagged ‘sosiaalinen media’

4. AMMATTIKOULUTUS

19.11.2010

Ammatilliset oppilaitokset ovat jo kautta aikain olleet tietoteknisesti huomattavasti paremmin varusteltuja kuin esimerkiksi yleissivistävät oppilaitokset. Myös niiden tietoliikenneyhteydet ovat jo pitkään olleet huipputasoa. Mutta onko tietotekniikan käytöstä tullut opetuksen arkipäivää, onko se muuttanut opettajuutta, ovatko opetusmenetelmät muuttuneet oppijalähtöisiksi? Viestit kentältä kertovat, että vielä näin ei olisi tapahtunut. Ovatko takavuosien tavoitteet siirtää osa tutkinnosta verkossa suoritettavaksi unohtuneet? Entä miten on käynyt monille innovatiivisille hankkeille, joissa verkko-opetusta kehiteltiin ja luotiin yhteistoiminnalliseen dialogiseen verkko-opetuksen malliin pohjautuvaa opetusta? Ovatko mallit levinneet edes koulutuksen järjestäjien omien yksiköiden kesken vai onko niille käynyt niin kuin kehittämishankkeille usein käy: ne unohtuvat, kun ylimääräinen rahoitus loppuu. Toivottavasti näin ei ole käynyt ainakaan ammatillisessa koulutuksessa.

Uusi aika tuo myös uusia välineitä. Ammatillisessa oppilaitoksessa, jos missä, sosiaalisen median työkalujen luulisi pääsevän tehokäyttöön. Viime aikoina on paljon innostuttu erilaisten sähköisten oppimisympäristöjen kokeiluista, ainakin silloin kun on ollut ulkopuolisia kehittämisrahoja käytettävissä, mutta kyllä pienemmilläkin resursseilla ja osaamisella pärjätään. Verkko-oppimiseen, työssäoppimiseen ja myös luokkahuoneessa ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen löytyy tehokkaita ja edullisia välineitä niin yhteydenpitoon, ohjaukseen kuin yhteiseen työskentelyyn opittavien asioiden parissa.

Pasi Kankare

Mainokset

5. AIKUISKOULUTUS

19.11.2010

Nuoret ovat ensimmäisenä omaksuneet sosiaalisen median työkalut käyttöönsä, mutta ovatko ne vain nuoria varten? Kuinka ne soveltuvat aikuisten opiskelun välineeksi? Aikuiskoulutus on kaikkialla ollut etä- ja verkko-opetuksen käyttöönoton edelläkävijänä ehkä siksi että aikuisten valmiudet itsenäiseen opiskeluun ovat olleet parempia kuin nuorilla ja lapsilla. Miksei sosiaalinen media soveltuisi myös aikuisopiskeluun? Itse asiassa sen pitäisikin nyt olla vauhdittamassa etäopiskelun kehittymistä ja laajentumista, mutta onko niin käymässä? Tunnetaanko vielä kaikkia mahdollisuuksia? Toki erillisrahoituksella on taas käynnistetty lupaavia hankkeita ja uusia verkostoja, mutta työkaluthan ovat pääasiassa ilmaisia. Mikä tahansa oppilaitos voisi niitä hyödyntää, mutta onko opettajien ja kouluttajien osaaminen ja tiedonpuute vielä esteenä? Mitä sille pitäisi tehdä?

Ella Kiesi ja Pertti Pitkänen

7. SIMULOINTI JA DIGITAALISET OPPIMATERIAALIT

19.11.2010

Kustantajat ovat lähteneet kiitettävästi tuottamaan uudenlaista digitaalista oppimateriaalia verkkoon erityisesti perusopetukseen ja jonkin verran myös lukiokoulutukseen. Mutta mistä saadaan oppimateriaalia ammatilliseen koulutukseen? Virtuaalikouluhankkeen aikana syntyi ammatillisissa oppilaitoksissa jonkin verran materiaalia, mutta monet niistä ovat hävinneet yhteisestä käytöstä linkkien sulkeuduttua. Materiaalit olivat pääasiassa erilaisia harjoitustehtäviä tai vastaavia. Paljon laitettiin myös perinteistä kirjallista materiaalia ilmaiseksi verkkoon, minkä sittemmin väitettiin vähentäneen joidenkin oppikirjojen menekin alle kustannusrajan. Koulutuspäivillä esitellään aina hienoja tuotteita kuten simulaatioita ja virtuaaliympäristöjä, jotka on kehitetty erilaisissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa melkoisella rahamäärällä. Ovatko nämä ainoat tavat saada uutta digitaalista materiaalia ammatilliseen koulutukseen? Voitaisiinko laadukasta materiaalia tuottaa ja levittää yhteisöllisesti uusia sosiaalisen median välineitä käyttäen? Uuden innovatiivisen ja interaktiivisen digitaalisen materiaalin suunnittelu ja tuottaminen ovat kuitenkin erikoisosaamista vaativa laji. Vaikka materiaalia tehtäisiinkin oppilaitoksissa, niin laadun turvaamiseksi suunnittelijat tarvitsevat koulutusta, tukea ja rahallista korvausta ylimääräisestä työpanoksestaan. Kuitenkin pienimuotoisellakin digitaalisella materiaalilla voidaan havainnollistaa, auttaa ymmärtämään syvällisesti ja innostaa tutkivaan oppimiseen myös ammatillisessa koulutuksessa. Koska resursseja ei ole rajattomasti, kohteet on vain valittava huolella.

Ella Kiesi

10. TIETOTURVA

19.11.2010

Tietävätkö opettajat tai vanhemmat mitä kaikkea Internetissä voi tapahtua, vai tarvitseeko kaikkea tietääkään? Tunteeko opettajakaan kaikkia määräyksiä ja ovatko opettajatkin hukassa tekijänoikeuksia ja tietosuojaa koskevan lainsäädännön kanssa? Tiedetäänkö mitä materiaalia opetuksessa saa käyttää ja mitä ei voi käyttää?

Sosiaalinen media kehittää koko ajan uusia palveluita, joiden ensimmäisiä hyödyntäjiä ovat yleensä nuoret. Miten pysyä kaikkien uusien palveluiden perässä, vai tarvitseeko aikuisten kaikkea seuratakaan? Tietoturvatietoa tulee monista kanavista. Kustantajat ja eri organisaatiot ovat lähteneet tuottamaan opastusmateriaalia niin perinteisinä kirjoina kuin verkkosivuina. Tietoa on kyllä saatavissa, mutta onko se liian levällään ja onko sitä jo liikaa eri paikoissa? Onko opettajalla aikaa kahlata kaikkea materiaalia läpi saadakseen apua juuri tiettyyn nuorten kanssa syntyneeseen ongelmaan tai omiin opetustilanteisiinsa? Kenen tehtävä on valistaa nuoria? Jos opettaja ei itse hallitse tietotekniikan taitoja, niin lienee hänen aika vaikeaa myös opastaa oppilaita sen oikeaan käyttöön. Miten nuoria ja lapsia voi parhaiten valistaa Internetin vaaroilta? Onko vaaroilla pelottelu tai jopa käytön sensurointi tehokas keino? Johtaako positiivisempi asenne parempaan lopputulokseen? Internethän tuo fiksusti käytettynä suuria mahdollisuuksia.

Ella Kiesi

12. OPETTAJUUS JA YHTEISÖLLINEN OPPIMINEN

19.11.2010

Opettaja on perinteisesti tottunut tekemään työnsä yksin luokassa, toki oppilaiden kanssa. Monelle tämä itsenäisyys on ollut jopa ammatinvalinnan perusteena. Minun luokkani, minun materiaalini ja minun oppilaani. Näinhän se oli ennen – miten on nyt?
Nyt meillä on Facebookit, Twitterit ja wikit ja kaikissa pitäisi olla ja saa olla mukana ja olla sosiaalinen. Voimme jakaa materiaaleja ja vastineeksi saamme kasan muiden tekemiä hienoja juttuja. Onko tämä vain yksi käyttämätön mahdollisuus muiden joukossa?

Kaisa Vähähyyppä